Brug af varmepumper

CVRnr.: 12578571

Email: jb@fukura.eu

Fukura Trading ApS

Danmarksvej 30L,

DK 8660 Skanderborg

Brug af varmepumper

Nedenstående er information uanset mærke og fabrikat, og derfor viden der gør din hverdag mere informativ og mere brugbar i forhold til din varmepumpe.


Når tiden nærmer sig, frosten gør, at du skal bruge din varmepumpe rigtig.


Gør en eller flere af følgende ting.

  • Sæt den indstillede temperatur op.
  • Sæt blæseren på fuld styrke eller automatik.
  • Sørg for rensede filtre på inde delen.
  • Sørg for at ude delen ripper, er renset for skidt og støv inden varmesæsonen.
  • Brug  suppleringsvarme i tilfælde hvor rumtemperaturen er under normal driftstemperatur.


VIGTIGT:


Temperaturen bør ikke sættes for lavt indendørs, idet anlægget derved vil køre for lidt, og således ikke når at komme i den rigtige afrimningsmode.


HAV ALTID ALTERNATIV VARMEKILDE; NÅR DER ER UNDER 0 GRADER C.


Ligeledes, kan dit anlæg i snestorm tage varig skade, hvis det skal køre hvor sne, vind og kulde virkelig belaster anlægget. Hav derfor altid alternative energi kilde parat ved lave temperaturer og snestorm, således anlægget kan aflastes.


Husk at ukkorekt instalation af anlægget kan påvirke anlægget negativt, hvorfor et check er særdeles vigtig. Tilse og beskyt altid dit anlæg jævnligt ved vinterlig forhold.


Varmepumper.


De Fysiske love gør at afrimning af ude dele er naturlig, idet ude delen altid vil være koldere end omgivelserne. Specielt det Skandinaviske klima, hvor temperaturen ligger og svinger omkring 0 grader i vinter perioden - hvilket igen betyder at luftfugtigheden vil være meget høj, og derfor har en tilbøjlighed til at give meget rim på ude delen.


Derfor er det væsentligt at iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimningsfunktionen virker, skal forstå at rim og is på ude delen er en fysisk lov når vi taler om luft til luft varmepumper - der er derfor ingen fejl, at der er rim og is på ude delen - men naturlig konsekvens, af den måde anlægget virker på.


En anden grund til rim på ude delen kan være, at man kører med et for lav ønsket inde temperatur, hvilket gør at anlægget aldrig kommer iafrimnings mode.


Der er flere ting man bør iagttage for at hjælpe anlægget til en effektiv afrimning. Funktionen virker på den måde, at anlægget vender processen ved afrimning, sådan at forstå at det tager noget af den varme luft inde fra, og sender ud i ude delen, for på den måde at smelte rimen. Sæt derfor anlægget på en temperatur, der giver energi nok i luften til en effektiv afrimning.


Normaldriftstemperatur er defineret som værende det interval maskinen kan levere via inde delen, typisk 16 - 30 grader.


Reglen er, jo koldere der er ude - jo højere indstilles inde temperatur.


Jo kraftigere blæseren kører indenfor, jo hurtigere afrimes der. Kør derfor ikke på laveste hastighed. Filtrere på inde delen skal være så rene som muligt, da støv ligeledes forhindrer såvel optagelse af varme ved afrimning, som den nedsætter den daglige drift.


SEVICE OG EFTERSYN.


Der er særdeles vigtig at få foretaget mindst et årlige eftersyn af klimaanlægget. Som kunde er dette vigtig for at bevare en så stor nyttegrad som mulig. F. eks. kan en utæthed på rørsystemet gøre at selve anlægget skades, samtidig med at udnyttelsesgraden ophører.


Vi kan derfor kun råde til at få foretaget dette årlige eftersyn af et autoriseret kølefirma.


Eftersyn indbefatter: trykprøvning af systemet, kontrol af samlinger, kontrol af ledningsnettet, kontrol og rensning af filtre og ribber i kompressor delen, drift gennemgang og kontrol af mekaniske dele på ude/inde delen (rotor).


Der er brugerens ansvar at få tegnet en service ordning.


Husk, at ukkorekt instalation af anlægget kan påvirke anlægget negativt, hvorfor at check ersærdeles vigtig.


Bemærk: pr. 01.07.2010 er loven for montage af alle varmepumper/klimaanlæg ændret således at alle anlæg uanset kølemiddels fyldning, skal monteres af en autoriseret KMO kølemontører...Dette gælder også for anlæg med Kvick/Lyn/Quick koblinger eller lignede løsninger.


Altid velkommen for yderlige spørgsmål på: 20 91 08 98.

Copyright @ All Rights Reserved